Afspraak is afspraak

Informatie over de all-in-kosten voor u, en ons contract

Alle door u opgedragen werkzaamheden worden door mij als opdrachtnemer uitgevoerd binnen onze gemaakte afspraken, en daarna per explicite mondelinge opdracht gefactureerd.

De totale kosten voor deze werkzaamheden bedragen maar € 60,- per gewerkt en gereisd uur, exclusief BTW, en dienen stipt door u binnen 3 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. 

Binnen deze overeenkomst is een schriftelijke overeenkomst dus overbodig, toch? Maar indien u dat wenst dan leggen we onze afspraken graag even vast in een duidelijk A-4-tje.

Meer weten? Bel ons even via +31-620 597 549.