Samenwerken door met elkaar te delen

Ik werk binnen het MKB al vele jaren graag samen met de volgende specialisten:

 

Patrick Kappenberg, een zeer betrokken AA-Accountant, zie www.kappenberg.nl

 

mr Onno van der Kuip, een zeer efficiënte subsidie expert, zie www.domusaegis.nl

 

mr Rieks Thiescheffer, een zeer kundige en ervaren advocaat, zie www.advocatenkantoorthiescheffer.nl