Mijn MKB spreuken

Welke spreuk spreekt u nu aan?

Rennen of plannen?

Kwaliteit = geen klachten.

Twijfelen mag, aarzelen niet.

Alleen met tegenwind kun je vliegen.

Beter vaag voorruit, dan helder terug.

Werken is zilver, maar afmaken is goud.

Meten is weten - Gissen is missen – Gokken is dokken.

Fouten mag je maken, maar je moet ze niet opstapelen.

Macht over anderen is minder machtig, dan macht over uzelf.

Onbegonnen werk wordt steeds meer, maar begonnen werk steeds minder.

Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.

Samengevat:

ERVARING + EFFIECIENTIE + EFFECTIVITEIT = OPTIMAAL RESULTAAT.