Uw Marketingplan in 11 stappen

MARKETINGPLAN IN 11 STAPPEN

Haastige marketing zelden goed?

Wat moeten uw uitgangspunten zijn?

Staan uw strategie, doelen en prioriteiten centraal?

Heeft u even tijd om samen naar de beste uitgangspunten te kijken?

 

Hier komen uw stappen:

1.      Bepaal uw marketingmix op basis van uw core business

2.      Stel de optimale synergie vast voor uw product/markt-combinatie

3.      Doe marktonderzoek en interview uw klanten

4.      Breng uw belangrijkste concurrenten in kaart

5.      Inventariseer met uw personeel de sterke en zwakke punten van uw bedrijf (SWOT)

6.      Benoem de kansen en de bedreigingen (houd rekening met marktontwikkelingen)

7.      Bepaal uw visie, strategie en bereikbare en meetbare doelen

8.      Stel de consequenties hiervan vast

9.      Bepaal de hulpmiddelen voor uw product, prijs, promotie en plaats

10.    Raam de kosten en bepaal het budget

11.    Stel een actieplan op, met een verantwoordelijke en een borging van de afspraken.

 

Pas nadat u het voornoemde heeft bepaald is het tijd voor het laten maken van brochures en/of het inhuren van een reclamebureau. Maak eerst een eisenpakket met randvoorwaarden om hiermee gerichte offertes aan te vragen. Daarna kunt u de beste kiezen.

Tip: Laat uw onderzoeken uitvoeren door een stagiaire.

Laat uw huidige marketingplan eens beoordelen door een onafhankelijk deskundige……………….